Ackreditering
Vi tillämpar ackreditering för representanter från media. Ackrediteringen gäller såväl journalister som fotografer.
För ackreditering kontakta Marita Andersson.

Pressläktare
Det finns avsatta pressplatser på de två översta raderna av sittplatsläktarens sektion D (mittsektionen). I anslutning till dessa platser finns eluttag och bredbandsanslutning.

Presskonferens
Presskonferens startar ca 15 minuter efter avslutad match i pressrummet, som är beläget under sittplatsläktare med ingång från utsidan av läktaren. Dörren är markerad med skylten ”Media”.
Här erbjuds lättare förtäring i halvtid samt efter matchen.

Media och ackrediteringsansvarig
Marita Andersson
info@boisfc.nu

Er ackreditering hämtar ni ut i pressrummet som är beläget under sittplatsläktaren.

Välkomna till Påskbergsvallen 2016!

Webshoppp.jpg
banner.jpg
Unite-People.jpg
Blimedlemm.jpg
Partner-1.jpg