Ackreditering
Vi tillämpar ackreditering för representanter från media. Ackrediteringen gäller såväl journalister som fotografer.
För ackreditering kontakta vårt kansli på tel 0340-898 11 eller skicka mail till info@boisfc.nu eller pontus.andersson@boisfc.nu

Pressläktare
Det finns avsatta pressplatser på de två översta raderna av sittplatsläktarens sektion D (mittsektionen). I anslutning till dessa platser finns eluttag och bredbandsanslutning.

Presskonferens
Presskonferens startar ca 15 minuter efter avslutad match i pressrummet, som är beläget under sittplatsläktare med ingång från utsidan av läktaren. Dörren är markerad med skylten ”Media”.
Här erbjuds lättare förtäring i halvtid samt efter matchen.

Media och ackrediteringsansvarig
Håkan Antehag
Marita Andersson
Pontus Andersson.

Er ackreditering hämtar ni ut i pressrummet som är beläget under sittplatsläktaren.

Välkomna till Påskbergsvallen!