DSC_0010

I slutet av förra veckan gick Varbergs BoIS tillsammans med övriga centrumföreningar, Varbergs GIF FF, Lilla Träslövs FF och Trönninge BK, ut med ett pressmedelande angående konstgrässituationen i Varberg.

Här följer pressmeddelandet i sin helhet.

Kommunens schabbel hotar fotbollens utveckling i Varberg

Trots beslutad omläggning av konstgräset på Påskbergsvallen och positiva signaler om privat finansiering av en ny konstgräsplan händer – ingenting. Centrumklubbarna hoppas att kommunen visar handlingskraft efter kommunstyrelsemötet nästa vecka.

Hälsofördelarna med regelbunden motion är många. Välbefinnande, ökad inlärningsförmåga, bättre immunförsvar och mindre risk för belastningsskador, till exempel. Eftersom aktiva barn tenderar att ta med sig idrotts vanorna upp i vuxen ålder finns det stora samhällsvinster att göra.

Dessutom är idrott och sport bra plattformar för integration.

Ovanstående argument är varken nya eller kontroversiella. Just därför är det så oerhört märkligt att ansvariga politiker och tjänstemän i Varberg inte tycks ta allvarligt på frågan om spelbara planer året om.

Centrumklubbarna (Lilla Träslöv, Trönninge BK, Varbergs Gif och Varbergs Bois) har under flera år påtalat bristen på spelbara planer. Under vintern 2015 fick till exempel cirka 1 200 aktiva barn och ungdomar samsas om 20 träningstimmar fördelat på Påskbergsvallens och Träslövsläges konstgräsplaner. Seniorlagen är prioriterade enligt kultur- och fritidsförvaltningens bestämmelser och får hälften, vilket gav övriga 30-talet centrumlag (7-19 år) resterande tio timmar att dela på.

Lägg dessutom till att Påskbergsvallens konstgräs är i så dåligt skick att de äldre lagen samt många A-lag inte vill spela där alls på grund av skaderisken, utan hellre sätter sig i bilen och åker till andra planer. Om inte annat borde miljöaspekten intressera våra lokalpolitiker.

Kultur- och fritidsnämnden vill låta centrum vänta

Kultur- och fritidsnämnden planerar för tre nya konstgräsplaner under de närmaste åren, utöver omläggningen av Påskbergsvallen. Dock säger man sig vilja komplettera landsbygdens befintliga konstgräs (Träslövsläge, Veddige och Tvååker) med ytterligare två (Värötrakten samt Skällinge/Rolfstorp) i första hand, innan centrum får ytterligare en.

De ungdomar som bor i mindre samhällen ska givetvis också ges förutsättningar för aktivt idrottsliv, men vi vill inte att det ska ske på centrumungdomarnas bekostnad.

I mars i fjol tröttnade Centrumklubbarna på situationen och ansökte om bidrag från Sparbanksstiftelsen. Stiftelsen säger sig vara positiv till att bevilja medel till en ny konstgräsplan i centrum (förslagsvis Håstens fritidsområde) om rätt ekonomiskt underlag kommer in från kommunen. Men trots att extern finansieringen ser ut att kunna ordnas har vi inte sett något prov på handlingskraft från kommunens sida.

Schabbel med upphandlingen

Med denna tröga hantering som bakgrund blev förstås både ledare och spelare mycket glada över beskedet att Påskbergsvallens konstgräs (som har kommunens ojämförbart största nyttjandegrad med 97 procent vintertid) skulle läggas om under våren 2016. Tidpunkten är egentligen illa vald, eftersom spelarna vill ut i vårluften och sparka igång säsongen men få

gräsplaner är öppna. Vi i klubbarna ville ändå absolut inte klaga utan satte igång en jätteapparat för att boka om alla lagens träningstider till andra planer runt om i kommunen i början på mars i år, efter det att kultur- och fritidsnämnden kallat centrumklubbarna till möte.

Det som sedan hände är anmärkningsvärt på gränsen till skandal.

Ansvariga Varbergs Fastighets AB gick inte ut med upphandling av entreprenör förrän i vecka 11 – bara två veckor innan projektet skulle dra igång, och efter det att klubbarna ombetts boka om träningstiderna! Föga förvånande kunde endast ett företag lämna in anbud med så kort varsel, och kostnaden överskred naturligtvis kommunens budget med råge.

Sålunda verkar vi varken få en ny konstgräsplan eller en omläggning på Påskbergsvallen i år.

Flickorna borde erbjudas samma förutsättningar

Fotbollen är den i särklass populäraste sporten bland Varbergs ungdomar. Särskilt glädjande är att antalet aktiva flickor ökar. Men för att utvecklingen ska kunna fortsätta i centrum och för att de äldre flickorna ska beredas samma möjligheter som pojkarna att spela på en högre nivå, krävs fler konstgräsplaner och mer träningstider för alla.

Framtiden ser ljus ut för Varberg och både spelare och ledare finns. Just nu saknas bara en viktig förutsättning för fotbollens utveckling i Varberg: spelbara planer året om.

Vårt förslag är att två konstgräsplaner anläggs i centrum, snarast och gärna parallellt med en plan i Väröområdet och en i Skällinge/Rolfstorp snarast. När fotbollslagen i centrum kan flytta ut på konstgräs frigörs mängder av träningstider i hallarna för till exempel handboll, innebandy och basket. På så vis är en investering i konstgräsplaner en investering som kommer alla idrottande ungdomar till del, och i förlängningen hela samhället.

Vi har stora förhoppningar inför kommunstyrelsens möte på tisdag den 26 april, eftersom vi vet att moderaterna kommer att dryfta frågan om konstgräs i Varberg på sitt gruppmöte dagen innan.

Med vänliga fotbollshälsningar från Centrumklubbarna:

Patrik Hägerström, Ordförande, Lilla Träslövs FF,
Daniel Jäverbo, Ordförande, Trönninge BK
Jonas Larsson, Ungdomsansvarig, Varbergs Gif FF
Pelle Larsson, Ungdomsansvarig och styrelseledamot, Varbergs Bois FC För mer information, vänligen kontakta:

Pelle Larsson (Varbergs Bois) 0767-74 53 95 Jonas Larsson (Varbergs Gif) 0709-630 691 Patrik Hägerström (Lilla Träslövs FF) 0723-71 50