BoIS-andan

Varbergs BoIS jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbete. Under hösten 2016 arbetades “BoIS-andan” fram tillsammans med representanter av spelare och ledare från de äldsta ungdomslagen. BoIS-andan beskriver hur Varbergs BoIS vill att spelare ska uppträdda och det innefattar tre områden – “Karaktär”, Ordning och ansvar” samt Uppträdande” .

Ordning och ansvar: 

– Är alltid i tid med rätt utrustning

– Gemensamt håller vi ordning på material och hjälps åt städa där vi varit Träningsvillig.

– Sköter sömn, kost och skola

– Meddelar frånvaro

– Tar individuellt ansvar för uppvärmning, nedjoggning och stretch före o efter träning o match.

 

Uppträdande:

– Vi hälsar på alla BoIS-are

– Bra, vårdat och positivt språk

– Alla pratar svenska

– Lyssnar noga på tränare/ledare och gör sitt bästa Hjälpsam, respekterar och säger bara bra saker om med- och motspelare, domare, ledare och publik.

– Öppen mot alla

– Alltid positiv och hjälpsam

– Jämlik

– Koncentrerad – 100 % fokuserad på det vi ska göra – använder träningstiden maximalt

 

Karaktär:

– Alltid ge 100% oavsett – Alltid göra sitt bästa Representant för BoIS Vara en del av BoIS och historien

– Hjälpsam

– Föredöme

– Ödmjuk

– Ge sig själv förutsättningar att lyckas – ha viljan att vilja göra det som krävs för att lyckas

– Förebild – förstärkning av att vara en bra BoIS-are

– Empatisk