Valberedningen

Valberedningen

Varbergs BoIS valberedning utgörs i år av ordförande Mikael Hansson (sammankallande) samt ledamöterna Pär Munther och Tommy Johnsson.

Valberedningen följer och stämmer av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen under året. Medlemmar kan lämna förslag på personer för ev. uppdrag i föreningen. Valberedningen gör en samlad bedömning därefter och nominerar kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen. Även förslag på personer till andra uppdrag i föreningen, stort som smått, kan förmedlas via valberedningen.

Tveka inte att höra av dig till valberedningen med frågor och förslag.

Kontaktuppgifter:

Mikael Hansson
e-post: lpmh@hotmail.se
telefonnummer: 070-249 03 22.

Pär Munther
e-post: pmunther75@gmail.com
telefonnummer: 070-347 03 54

Tommy Johnsson
e-post: tojo75@live.se
telefonnummer: 070-550 77 74