Under våren 2019 startades en dialog mellan Varbergs Bois FC, Lilla Träslövs FF och Träslövsläge IF i syfte att finna närmare samarbete mellan föreningarna för att höja kvalitén och behålla ungdomar inom fotbollen upp i äldre åldrar.

Dialogen har mynnat ut i en tydlig gemensam ambition och målsättning, men framförallt så har det skapat en enkel och öppen dialog mellan oss föreningar som är väldigt positiv.

Här följer ett par exempel på vad dialogen redan resulterat i:

  • Under 2020 har Lilla Träslövs FF och Träslövsläge IF på flicksidan F05 haft gemensam träning och ett gemensamt lag på flicksidan. På flicksidan har det historiskt varit en tydlig avtrappning i övre tonåren och målsättningen är att ge möjlighet att få spela ungdomsfotboll även upp till 16 år innan man tar klivet upp i senior. Med detta samarbete gavs möjligheten och summeringen från såväl ledare som spelare är att det varit väldigt lyckat och dialog pågår med målsättning om fortsättning även nästa år. Med detta samarbete har vi lyckats ge flickorna möjlighet att fortsatt tillhöra sina moderföreningar utan övergångar, vilket vi ser som väldigt positivt.
  • Sommaren 2020 initierade Varbergs Bois FC en möjlighet för Olle Werner i Lilla Träslöv P04 att prova på akademiträning genom 1 extra träning i veckan med föreningens P17 lag. Olle har tillhört Lilla Träslöv under hela säsongen och tränat samt spelat med laget, men har en gång/vecka fått känna på utmaningen av Elitfotboll. Möjligheten att prova på utan fokus på övergång i startläget har vi upplevt vara ett väldigt bra sätt både för individen och föreningarna. Under hela vägen har det funnits en öppen dialog mellan individen och föreningarna.

Inga krav fanns på övergång men i Olles fall kom möjligheten till denna utmaning i rätt läge och det utmynnade i en övergång till Varbergs Bois nu efter säsongen. Vi ser detta som ett väldigt bra exempel på ett kontrollerat sätt att hantera utmaningar/övergångar där det inte blir stora rörelser som får negativa konsekvenser för båda föreningarna.

Martin Pringle Akademi & Sportchef Varbergs BoIS

Ulf Werner Ordförande Lilla Träslövs FF

Pär Börjesson Styrelseledamot Träslövsläge IF