Publikinformation

Följande regler gäller i samband med matcher arrangerade av Varbergs BoIS FC
Varbergs BoIS FC förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan. Huvudregeln är att gästande supportrar äger endast tillträde till den på arenan tilldelade “bortasektionen”.
Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation. Om någon inte vill underkasta sig visitation har föreningen rätt att neka personen tillräde till arenan.
Till arenan är det förbjudet att medföra vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol (eller andra droger), glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminumburkar och flaggpinnar andra än av s k WP-plast. Dessa får en vara plomberade eller fyllda.
Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text, symbol eller attribut.
Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädesdräkt eller föremål som anges ovan kan komma att avvisas från arenan.
Oberhöriga äger ej tillträde till spelplanen.
Det är förbjudet att utan tillstånd inom arenan fotografera, videofilma eller göra annan upptagning för återgivning av rörliga bilder och ljud.
Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster. Detta gäller i huvudsak försäljning av souvenirer, mat, dryck och tidskrifter.
På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar eller andra byggnationer inom arenan.
Av utrymmesskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser.
Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan orsaka skada/fara, påverka spelet eller på annat sätt stör arrangemanget är förbjudet.
Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från frunktionärer, publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovan.
Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, polisanmälan eller beslut om besöksförbud i upp till två år.