Varbergs BoIS FC bjuder in till årsmöte, tisdagen den 10 mars klockan 18:30 i Spegelsalen på Varbergs Stadshotell (fika serveras från kl.18.00).

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget och styrelsens förslag, revisorernas berättelse, inkomna motioner med styrelsens yttrande och valberedningens förslag kommer att kunna läsas på Varbergs BoIS kontor en vecka innan årsmötet (3/3).

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Vi hälsar alla föreningens medlemmar varmt välkomna!