Varbergs BoIS FC bjuder in till årsmöte, torsdagen den 7 mars klockan 18:30 i Folkets Hus (Lokal Lindesberg) på Magasinsgatan 17 i Varberg.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget och styrelsens förslag, revisorernas berättelse, inkomna motioner med styrelsens yttrande och valberedningens förslag kommer att finnas att hämta ut på Varbergs BoIS kontor en vecka innan årsmötet (28/2).

Årsmötet kommer att besluta om stadgeändringar.

Förslag från medlem skall vara styrelsen till handa senast 4 veckor före årsmötet. Det går att maila förslag till info@boisfc.nu

Vi hälsar alla föreningens medlemmar varmt välkomna.