Med anledning av medias uppmärksammande om Varbergs Bois och Unite Peoples avslutade samarbete.


Igår kväll, söndag den 14 januari, publicerades en artikel om det tidigare Varbergs BoIS-projektet Unite People och de 150 000 kronor som föreningen vann via ATG:s drömfond under hösten 2017.

Varbergs BoIS vill därför klargöra för föreningens perspektiv.

Unite People har funnits som ett projekt inom Varbergs BoIS sedan mitten av 2016 och har drivits av projektledaren Adnan Bainca. Detta för att få en förenings stöd i ryggen och ge ytterligare möjligheter att söka bidrag och stöd till projektet. När föreningen och projektet vann pengar via ATG:s drömfond upprättades ett avtal mellan ATG och Varbergs BoIS. Pengarna betalades sedan ut till Varbergs BoIS den 25 september respektive 6 oktober.

Upp till denna punkt fanns det inget avtal mellan Varbergs BoIS och Unite People, då projektet var att uppfattas som ett Varbergs BoIS-projekt som drevs av Adnan Bainca. I slutet av 2017 meddelande Adnan Bainca att han startat en egen förening och att han därmed ville ta med sig projektet och alla dess tillhörigheter till den nya föreningen.

Då Varbergs BoIS vid den tidpunkten satt i ett avtal med ATG bestämdes det att säga upp avtalet med ATG och föra tillbaka pengarna till ATG Drömfonden. ATG Drömfonden skulle då upprätta ett likadant avtal med Unite People som Varbergs BoIS haft med ATG Drömfonden och betala ut pengarna direkt till Unite People. Uppsägningsavtalet fastställer den 28 februari som sista betalningsdag då Varbergs BoIS ska betala tillbaka de 150 000 kronorna till ATG Drömfonden.

Resterande av de ekonomiska medel som rört Unite People har i december under ett möte med Adnan Bainca kontrollerats, man såg då över alla intäkter och utgifter. Under mötet kom man överens om att man skulle göra en sista utbetalning till Unite People på resterande belopp – vilket gjordes i mellandagarna.

Varbergs BoIS har alltså valt att säga upp avtalet med ATG och föra tillbaka pengarna till drömfonden, detta för att ge Unite People en bra start.

Unite People har utöver detta även fått stöttning av Varbergs BoIS under tiden projektet legat under föreningens verksamhet. Denna stöttning har bland annat inneburit material, vägledning i bidragssökande, bokföring, paketering och relationsskapande med Varbergs BoIS samarbetspartners.

I media har det diskuterats kring kontot som Unite People har använt sig av och vem kontot har tillhört. Varbergs BoIS vill tydliggöra att detta konto hela tiden tillhört föreningen och att projektledaren Adnan Bainca haft tillgång till detta för att driva projektet. På kontot har det alltid funnits tillräckliga medel för att den dagliga verksamheten av projektet ska kunna gå runt.

Diskussion har även uppstått kring vad pengarna på detta konto har nyttjats till. Även här önskar Varbergs BoIS tydliggöra att detta är pengar som tillhört föreningen och som varit ämnat till projektet. Som en förening har månaderna november och december varit en tuff period gällande likviditeten. Därför har alla medel behövt fördelas för att betala ut löner, fakturor och skatter – alltså för att säkerställa föreningens, och därmed projektets, existens. Dessa medel skulle föras tillbaka till kontot som var ämnat till projektet så snart föreningen de likvida problemen var lösta i början på 2018.

Varbergs BoIS vill avsluta med att det är väldigt tråkigt hur situationen har utvecklats då det idag finns en överenskommelse mellan alla tre parter (Varbergs BoIS, ATG Drömfonden och Unite People) om hur samarbetet ska avslutas. Föreningen ser bara fördelar med att det finns flera aktörer som värnar om ett tryggare samhälle för våra ungdomar, där gemenskap, glädje och hälsa ska främjas.