Varbergs BoIS FC har sedan 2012 varit en förening som tillhört Superettan och som ständigt strävat efter att bli bättre på att värna om Varbergs ungdomar och utbilda dessa på och utanför fotbollsplan.

Sedan 2015 har man gjort otroligt många åtgärder inom ungdomsverksamheten för att kunna erbjuda den bästa utbildningen i Varberg med omnejd och på så sätt vara en katalysator för fotbollen i Varbergs kommun. Vi har krav på utbildade ledare, en utvecklingsplan som ska följas av alla, BoIS-andan som talar om hur vi förhåller till oss själva och varandra samt en akademi som idag befinner sig på väg upp till tre stjärnor, av fem, i Svensk Elitfotbolls certifieringsprogram.

Ett resultat av den goda utbildningen vi erbjuder har lett till att vår ungdoms- & akademiverksamhet ständigt växer. Vi har idag över 400 aktiva ungdomar, 72 ideella ledare och 38 utbildade föräldrar som agerar matchvärdar vid våra ungdomsmatcher för att skapa en bra miljö för våra ungdomar.

Varbergs BoIS FC har under en lång tid fått en del kritik för att vi inte haft spelare från egna led i seniorlaget, vilket har varit konsekvensen av att inte ha en akademiverksamhet förrän på senare år. Idag har vi 3 spelare som tillhör seniorlaget och fyra spelare, totalt, som är landslagsaktuella i respektive ålder inom föreningen.
Seniorverksamheten har förändrats en del under 2018. Idag har vi en väldigt ung trupp, med några erfarna profiler som tillsammans strävar efter att leverera en mer modern och attraktiv produkt på fotbollsplan som i sin tur inspirerar våra ungdomar.

Varbergs BoIS FC har under ett antal år brottats med ekonomiska utmaningar på grund av minskade intäkter. Föreningen har idag en ekonomiskt negativ ”ryggsäck” som varit med sedan 2012 och ambitionen var att från och med 2017 få bort ”ryggsäcken” under en period på tre år. För att få bort ryggsäcken har det genomförts flera åtgärder mot medlemmar, sponsorer och intern organisation. Trots dessa åtgärder, samt betydande kostnadsnedskärningar, har föreningen inte fått ekonomin i balans. Konsekvensen av detta blev att föreningen tvingades till en kontrollbalansräkning under 2017.

På Varbergs BoIS FC:s årsmöte den 8 mars 2018 presenterades ett resultat på – 447 000 SEK för verksamhetsåret 2017, något som var oväntat då man klarat kontrollbalansräkningen i augusti med hjälp av partners och medlemmar och hade budgeterat för ett resultat på + 750 000 SEK. Inför 2018 drogs därför budgeten ner med ca 1,8 MSEK, där stora delar var från seniorverksamheten.

Varbergs BoIS FC:s ledning har sedan årsmötet den 8 mars 2018 utvärderat klubbens tidigare ekonomistyrning och reviderat budgeten. Under denna process har det uppkommit många negativa siffror som man tidigare inte varit medveten om, dels på grund av en bristande ekonomisk uppföljning. På årsmötet presenterades även en budget för 2018 som visade ett resultat på + 750 000 SEK. Budgeten är idag reviderad och prognosen visar idag istället en risk på ett resultat på – 800 000 SEK.

Efter en ordentlig genomgång av Varbergs BoIS FC:s ekonomiska historik så har föreningens ledning, med hjälp av extern expertis, räknat fram Varbergs BoIS FC:s korrekta ekonomiska verklighet. Varbergs BoIS FC måste till den 31 augusti 2018 få in ett ekonomiskt tillskott på 2 500 000 SEK för att klara av en ansträngd likviditet samt kontrollbalansräkning. Utöver det måste även föreningen få in ett ytterligare ekonomiskt tillskott på 1 300 000 SEK per den 31 december 2018 för att bli av med ”ryggsäcken” och därmed bli skuldfri inför 2019.

Dagens ledning vill vara totalt transparenta i denna tuffa tid. Det har därför under veckan hållits träffar för intern personal, medlemmar och sponsorer för att informera om läget samt öppna för diskussion och frågor som har mynnat ut i positiva samtal.

Några åtgärder som vidtagits sedan årsmötet är:

Ny kassör.
Financial controller som hjälper föreningen att upprätta ekonomiska rutiner samt kontinuerlig uppföljning.
Ny revisor.
Styrelsen erbjuder en av föreningens sponsorer att adjungeras in i styrelsen för att agera som en kontrollfunktion som företräder sponsorerna och ser så att allting går rätt till.
Styrelsen erbjuder även en av föreningens medlemmar att adjungeras in i styrelsen för att agera som en kontrollfunktion som företräder medlemmarna och ser så att allting går rätt till.

Ytterligare åtgärder och diskussioner kommer att tas med både interna och externa aktörer. Varbergs BoIS FC är, trots den dåliga situationen, hoppfulla och tror på att föreningen klarar av denna utmaning som man står inför.

Varbergs BoIS FC gör idag väldigt bra saker i sin dagliga verksamhet och klubben utvecklas i rätt riktning. Ungdoms- & akademiverksamheten blomstrar, seniorverksamheten utvecklas och övrig organisation har satt sig på plats. Tyvärr så har föreningen denna ”ryggsäck” som hämmar verksamheten vidare utveckling.

Vi hoppas och vädjar till alla grönsvarta hjärtan att ni står bakom föreningen när vi nu möter den absolut tuffaste utmaningen vi stått inför och att hela Varberg vill hjälpas åt för att få behålla föreningen – med allt gott den gör!

Lars Karlsson
Ordförande, Varbergs BoIS FC
Varberg 2018-05-04