Varbergs Kommun har idag valt att hjälpa Varbergs BoIS FC med ett räddningsbidrag på 500 000 kronor. En av anledningarna till detta är, enligt kommunstyrelsen själva, klubbens fina ungdomsverksamhet med över 400 killar och tjejer som medlemmar.

Likt Derome-bidraget så är Varbergs Kommuns bidrag under förutsättning att Varbergs BoIS kan visa att hela det ekonomiska behovet kan klaras.

Ordförande Lars Karlsson är väldigt glad och tacksam över bidraget:

Vi är väldigt tacksamma och glada för att Varbergs Kommun hjälper föreningen i denna svåra ekonomiska situation och att kommunen har sett betydelsen att ha en bred verksamhet med  en framförallt stark ungdomsorganisation,  en stark ungdomsakademi som i sin tur samverkar med seniorverksamheten och dess elitverksamhet på ett genomtänkt och naturligt sätt. Varbergs kommun visar också vägen om hur viktig  idrotten och de ideella föreningarnas betydelse  är i vårt samhälle och för att kommande generationer ska bära detta kulturarv vidare. Vi är otroligt tacksamma för kommunens bidrag, men vi har fortfarande en bra bit kvar innan föreningen kan anse sig fri från skulder och hoppas på fortsatt stöd från folket i Varberg.

Så här skriver Varbergs Kommun på sin hemsida om bidraget till föreningen:

Varbergs BoIS FC har ett tydligt ungdomsfokus med cirka 400 pojkar och flickor som medlemmar. Det är en av anledningarna till att kommunstyrelsen idag  fattat beslutet att stötta den ekonomiskt tyngda föreningen.

-Föreningen har vidtagit flera viktiga åtgärder för att få en förbättrad styrning och kontroll, bland annat tillsatt en ny revisor och en financial controller. Det i kombination med det viktiga ungdomsarbete Varbergs BoIS gör i kommunen ligger bakom kommunstyrelsens beslut, säger kommundirektör Carl Bartler.

Ett engångsbidrag på 500 000 kronor kommer att betalas ut under sommaren 2018. Detta förutsätter dock att föreningens styrelse på ett rimligt sätt kan visa att det sammanlagda ekonomiska behovet för föreningen kan klaras.

Hela kommunens pressmeddelande finns att läsa på deras hemsida.