Derome går in och stöttar Varbergs BoIS FC

Deromegruppen har hörsammat Varbergs BoIS FC:s rop på ekonomisk hjälp och har bestämt sig för att gå in med ett engångsbelopp, som en hjälp på vägen för att rädda klubben från att tappa elitlicensen eller i värsta fall att gå i konkurs.

– Varbergsidrotten i allmänhet och Varbergsfotbollen i synnerhet har en mycket positiv utveckling, säger Johan Winroth, VD på Derome Byggvaror & Träteknik. Eftersom BoIS spelar en stor roll för idrotten och ungdomsverksamheten i hela Varbergs kommun vill vi hjälpa dem i denna prekära situation. Vi går därför in med ett extra engångsbelopp under 2018. Även om de för tillfället är inne i en formsvacka såväl ekonomiskt, som i Superettan så är vi mycket imponerade av den verksamhet BoIS har byggt upp under de senaste åren.

Kopplingen mellan ungdomsverksamhet, akademi och seniorverksamhet är något som Johan Winroth lyfter fram som gedigen och genomarbetad.

– Vi gillar också BoIS syn på jämlikhet och deras satsning på ett damlag inför 2019.

Vill att fler hjälper till

Engångsbeloppet och det fortsatta samarbetet gäller under förutsättning att både företag, kommun och medlemmar hjälper till med ytterligare ekonomiska medel till Varbergs BoIS FC och räddar klubben ekonomiskt.

– Vi ser lite ljus i tunneln och har fått positiva signaler från många håll om att stötta BoIS och vi är givetvis mycket glada för det Derome kan bidra med, säger ordförande Lars Karlsson. Det betyder enormt mycket och visar vilken stark tro de har till vår fotbollssatsning. Samtidigt har vi en bit kvar så det är fortfarande röd varningssignal. Vi har ännu inte alla delar på plats.

– Derome har gjort sitt val och vi vill verkligen uppmana alla företag, stora som små, samt alla medlemmar i BoIS att hjälpa till ekonomiskt med det de kan för att BoIS ska överleva, fortsätter Johan Winroth. Som gammal lagidrottare i både fotboll och innebandy vet jag hur stor roll klubbverksamheterna har.

Driver utveckling inom föreningslivet

Från att ha haft bra och mindre bra samarbeten mellan Varbergs BoIS och övriga föreningar är Deromes uppfattning att BoIS nu har helt rätt inställning till att vara med och utveckla Varbergsidrotten.

– Att de är med och driver denna utveckling är viktigt även för andra föreningar i Varbergs kommun. Som stor arbetsgivare vill vi visa att vi är med och tar ansvar samt skapar förutsättningar för alla de ungdomar som älskar fotboll och idrott. Att skapa ett brett intresse är alltid det viktigaste och med ett seniorlag på elitnivå skapas det förebilder som gör att fler ungdomar kan få upp intresset att idrotta, avslutar Johan.

För frågor:
Johan Winroth, VD, Derome Byggvaror & Träteknik AB, tel 0340-66 64 43
Ulrika Gustavsson, Marknadschef, Derome AB, tel 0340-66 64 37
Michelle Babic, Marknadschef, Varbergs BoIS FC, tel 073-530 5236