Ni har säkert inte missat att det kommit nya riktlinjer angående publik på ungdomsmatcher och matcher från div.1 och neråt. Det är nu alltså tillåtet att ta in 50 personer i publik OM man kan följa ett antal riktlinjer. Observera att de justerade riktlinjerna inte innebär någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje lag/förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.

OBS! Herrseniorernas träningar och matcher är alltså fortfarande publikfria då elitlagen inte omfattas av den nya publikgränsen!

När det gäller ungdomslagen så kan det alltså variera från förening till förening och lag till lag om man har möjlighet att ta emot publik. Vänligen respektera om något lag inte har möjlighet att ta emot publik och därför nekar inpassering till matchen.

För att kunna säkerställa att reglerna efterföljs så kommer lagen i vår förening att gå ut med förfrågan till föräldrar och utse en eller flera matchvärdar till varje match om tränarna själva inte vill/kan ansvara för nedan riktlinjer.

Matchvärdarna skall säkerställa att:

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer, (först till kvarn gäller)
  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
  • åskådarna har tillgång till handtvätt på toalett eller handsprit,
  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt
  • följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar
  • arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera besökarnas hälsostatus och att avvisa den som uppvisar symtom eller annars bryter mot ovan ordningsregler.
  • arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avvisa åskådare om åskådarantalet riskerar att överstiga 50 personer

Vårt fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, och samtidigt på ett ansvarsfullt sätt genomföra den fotbollsaktivitet som är möjlig under rådande omständigheter!

Ingen matchvärd = publikfritt!

Svenska fotbollsförbundets riktlinjer i sin helhet kan ni läsa om på deras hemsida HÄR 

/ Varbergs BoIS FC