Igår var det styrelsemöte i Varbergs BoIS. Efter mötet hade styrelsen konstituerats något ytterligare, och det hade även tagits ett roligt beslut inför säsongen 2019.

Det första beslutet som togs är att styrelsen har konstituerat ett medlemsutskott enligt Varbergs BoIS FCs stadgar, där Mikael Hansson, Tommy Johnsson och Per Munther valdes in.

Fokus för medlemsutskottet kommer att vara att värna om föreningens medlemmar, så att föreningens medlemmar känner sig delaktiga, både informativt men också i form av aktiviteter. Sedan kommer de såklart även att arbeta för att öka medlemsantalet, säger ordförande Lars Karlsson.

Det andra beslutet som togs är att Varbergs BoIS ska starta igång ett damlag inför säsongen 2019. I och med detta beslut har det även skapats ett damutskott i styrelsen där valdes Tommy Johnsson och Tobias Johansson in. För att ge Varbergs BoIS den bästa starten för det framtida damlaget.

Jobbet började redan 2017 och har tagit fart nu under 2018, vi har fått en ordentlig utveckling och känner oss nu redo för att ta steget till ett damlag med vårt äldsta flicklag, U16 som stomme.

Damutskottets fokus blir nu att fortsätta att utveckla tjejerna, fortbilda vårt kompetenta ledarteam och kanske även rekrytera in ny kompetens i ledarstaben. Vi kommer givetvis även att erbjuda provträningar för att kunna bygga vidare och rekrytera nya tjejer som vill vara med i Varbergs BoIS satsning på damsidan, säger en nöjd Tommy Johnsson om den nya satsningen.

De preliminära datumen för de följande styrelsemötena är 17/5 och 18/6. Rapporterna därifrån kommer upp här på hemsidan.