På bild fr. vänster: Lars Karlsson, omvald som ordförande 2019. Jan Fagenheim, årsmötets ordförande. Bo Möller, ekonomisk rådgivare till styrelsen i Varbergs BoIS.

Igår var det årsmöte för Varbergs BoIS. 92 röstberättigade medlemmar hade tagit sig till Folkets Hus och det var till och med en mindre stolbrist under de inledande minuterna av mötet.

Efter lite inledande formalia där Jan Fagenheim blev vald till årsmötets ordförande och Hanna Nyström till årsmötets sekreterare delade Pelle Larsson, ungdomsansvarig från styrelsen ut priser till ungdomspelare, tränare och ungdomslag. Priserna delades ut till följande personer:

Årets tränare – Madelene Markusson
Årets ungdomslag – F14
Årets ungdomsspelare flick – Lilly Borgman
Årets ungdomsspelare pojk – Stratos Perakis
Styrelsens pris herrar – Nahom Girmai
Träningspris F14/13 – Mei-Mei Karlsson
Träningspris F10/11 – Molly Sjöström
Träningspris P04 – Nick Pham
Träningspris P05 – Emil Eklund
Träningspris P06 – Viggo Gustavsson
Träningspris P07 – Gustav Medin
Träningspris P08 – Philip Bengtsson

Efter prisutdelningen gick ordförande Lars Karlsson igenom verksamhetsberättelsen, där han gick igenom året som gått. Bosse Möller, ekonomisk rådgivare till styrelsen gick igenom föreningens ekonomi där föreningen kunde uppvisa ett positivt resultat på 1172 tkr samt ett eget kapital på 329 tkr – betydligt roligare siffror att presentera än på förra årsmötet.  Föreningens revisor Henrik Blom gick igenom sin revision och kunde tillstyrka att årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet under året, vilket också beviljades.

Därefter gick årsmötet över till val av styrelse, där Lars Karlsson blev omvald som ordförande även för 2019. Pelle Larsson och Gert Bengtsson blev även de omvalda, men på 2 år. Bland suppleanterna, som efter den stadgeändringen som röstades igenom på mötet även de är ordinarie ledamöter, blev Stefan Andersson, omval på 1 år och Pernilla Theorin, nyval på 1 år.

Styrelsen i Varbergs BoIS FC kommer alltså se ut såhär under 2019:

Ordförande
Lars Karlsson

Ledamöter
Hanna Nyström
Pelle Larsson
Gert Bengtsson
Stefan Andersson
Pernilla Theorin
Henrik Dahl

Årsmötet behandlade även två motioner. En från styrelsen själva med en rad ändringar i stadgarna där första paragrafen såg stora förädringar med ny verksamhetsidé, värdegrund och vision. Klubbchef Dan Skogman gick igenom arbetet som legat till grund för de ändringar som föreslagits. Den andra motionen berörde styrelsens suppleanter, där motionen föreslog att de suppleanterna lyfts upp till ordinarie ledamöter. Båda motionerna röstades igenom utan votering.

Därefter tog Dan Skogman några minuter och pratade om BoIS-kultur, där han bland annat lyfte hur viktigt det är att hela tiden vara positiv, även om laget inte presterar som man vill. Dan skickade även med en uppmaning om att alla måste hjälpas åt att stävja negativa kommentarer på våra matcher och att Varbergs BoIS under 2019 ska vara Superettans bästa “12:e spelare”.

Innan mötet rundades av med frågor och diskussion med medlemmarna tog Lars Karlsson ordet och tackade av ett antal personer. Anders Henricson tackades av för medverkan i styrelsen, Stefan Berggren tackades av för sina år som lagledare – de båda fick varsitt livstidskort till Påskbergsvallen. Årsmötet riktade även ett stort tack till fyra personer som varit otroligt viktiga i processen med att rädda föreningens ekonomi – Carmen Mangas, Sven-Arne Johansson, Göran Borg och Bo Möller fick alla stora applåder och varsin blomma för sitt fina arbete.

Därefter avslutades mötet med frågor och diskussion, innan Jan Fagenheim tackade för ordförandeförtroendet och slog klubban i bordet för sista gången.