UnitePeopleVarbergs Bois

Stiftelsen Sverige United stöttar Unite People och Varbergs BoIS med utrustning och material under vinterhalvåret.

Ungdomsledaren Adnan Bainca, 24, driver integrationsprojektet Unite People tillsammans med Varbergs BoIS. Ett projekt vars syfte är att förena människor genom att spela fotboll samt att vägleda ungdomar till en bättre och ljusare framtid.

Under det gångna året har Adnan Bainca – tillsammans med vännerna Birol Adem och Jetmir Sahiti – gett flickor och pojkar, nyanlända och etablerade svenskar, unga vuxna och nyblivna tonåringar, möjlighet att mötas på planen under avspända former. Det handlar om nattfotboll. Med hjälp av kommunen bokade Adnan, Birol och Jetmir halltider på först fredagar och sedan lördagar, mellan 20.00 och 24.00, dit de bjöd in tänkbara spelare. Förfrågningen gick ut till fritidsgårdar, HVB-hem och skolor och gensvaret blev positivt. Sedan starten i vintras har projektet totalt lockat drygt 1600 deltagare och i genomsnitt handlar det om cirka 80 personer som träffas varje helg och tävlar mot varandra i ett slags cupspel som arrangörerna tagit fram.

Nu har stiftelsen Sverige United valt att stötta integrationsprojekt med utrustning och material under vinterhalvåret.

Så här skriver Sverige United:

“Sverige United imponeras djupt av Adnan Baincas och hans vänners insatser. Glädjen, engagemanget, organisationsförmågan. Alltihop håller högsta klass. Därför känner vi oss oerhört stolta över att vara med och stötta Unite People och Varbergs BoIS med ett handtag. Stiftelsen hjälper till med utrustning och material under vintern för att underlätta det fina arbete som bedrivs inom projektet. Stort tack och lycka till framöver!”

Mer information finns att läsa på unitepeople.se och sverigeunited.se