Under den senaste tiden har valberedningen kontaktas av tilltänkt ledamot samt idag aktiv ledamot.

De har gjort att valberedningen för Varbergs BoIS FC idag 7 dagar innan årsmötet inte kan presentera ett komplett förslag.

Karl- Ewert Lidman har avböjt att kandidera av personliga skäl. Det gäller även Glenn Martinsson som har ett år kvar på sitt mandat men avgår den 7/3.

Med anledning av Glenn Martinssons avhopp i förtid kommer valberedningen att föreslå ett fyllnadsval.

Ovan gör att valberedningen per dagens datum inte kan presentera en ordförande kandidat eller ledamot som kommer bli ett fyllnadsval 7 dagar före årsmötet.

Valberedningen har kontakt med ett antal personer men är inte framme helt ännu. De jobbas för att kunna presenteras innan årsmötet trots den uppkomna situationen.

Följande personer kommer valberedningen att föreslå för årsmötet:

Ordförande: nyval 1 år

Ledamot:
Anders Henriksson omval 2 år
Pelle Larsson, omval 2 år,
Ledamot, fyllnadsval 1 år
Gert Bengtsson, nyval 2 år

Suppleant:
Stefan Andersson, omval 1 år
Jonas Paulson, nyval 1 år

Revisorer:
Henrik Ahlgren, omval 1 år
Rolf Myrhage, omval 1 år

Revisorssuppleant:
Ingela Armbro, nyval 1 år

Valberedningen i Varbergs BoIS FC.

Tommy Johnsson, Per Munther, Mikael Hansson.

Vid eventuella frågor : 070-517 2008