Information från Valberedningen i Varbergs BoIS FC.

Den av årsmötet valda valberedning meddelar valberättigade medlemmar nedan förslag till årsmötet.
Enligt Varbergs BoIS FC stadgar skall styrelsen bestå av minst 4 ledamöter samt 2 suppleanter. Med det som grund föreslår vi följande för 2018:

Ordförande: Lars Karlsson Omval på 1 år t.o.m 2018.

Ledamot: Hanna Nyström Nyval på 2 år t.o.m 2019
Henrik Dahl Nyval på 2 år t.o.m 2019

Suppleanter: Stefan Andersson Omval på 1 år t.o.m 2018.
Dan Skogman Nyval på 1 år t.o.m 2018.

Auktoriserade revisorer: Styrelsen håller på att skriva avtal med byrå samt person
Kommer bli ett nyval på 1 år t.o.m 2018.

Lekmannarevisor: Carina Neldemo Nyval på 1 år t.o.m 2018.
Revisorssuppleant: Ingela Armbro Omval på 1 år t.o.m 2018.

Ledamöter som kvarstår i styrelsen och har mandat t.o.m 2018 är:
Anders Henriksson, Pelle Larsson & Gert Bengtsson

Med ovan nämnda förslag delger valberedningen det man valdes till att utföra vid senaste årsmöte.
Varberg i februari 2018.

Valberedningen i Varbergs Bois FC
Tommy Johnsson, Per Munther, Mikael Hansson