Nu börjar det hända saker på Påskbergsvallen och ombyggnationerna går in i ett nytt skede.

Från måndagen den 3 februari (V.6) kommer Påskbergsvallen bli en byggarbetsplats och entreprenören kommer sätta upp en logstation för s.k ID06. Detta för att skatteverket ska KUNNA göra kontroller av personer inom byggarbetsplatsen vilket gör att ALLA människor som vistas på Vallen MÅSTE kunna legitimera sig med id-handling på anmodan.

Det är bara vuxna som kommer att få befinna sig inne på byggarbetsplatsområdet (med hänsyn till barnens säkerhet)vilket kommer vara i stort sett hela området innanför grindarna! Området kan dock variera allteftersom arbetet fortskrider.

Detta gäller tillsvidare då vi inte fått nåt slutdatum. Inbokade träningar genomförs som vanligt, men ingång hänvisas direkt till konstgräset.

Extra viktigt att ni som har barn som brukar ”hänga” på Påskbergsvallen pratar med era barn om detta och att alla följer de skyltar, avspärrningar och varningar som sätts upp!

Även parkeringsplatserna högst upp mot konstgräsplanen kommer vissa tider att vara avspärrade. Därför hänvisar man till stora parkeringsplatsen vid Arena Varberg.

Sprid gärna denna information vidare till ALLA som kan tänkas beröras!

Tack för hjälpen och den visade hänsynen!