Torsdagen den 8 mars bjuder Varbergs BoIS FC in till årsmöte. Klockan 18:30 öppnar vi upp Folkets hus till alla våra medlemmar.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på kansliet senast 1 mars.

Varmt välkomna
Styrelsen