Unite people

Var med och stöd Varbergs BoIS ungdomsutveckling. Klubben har idag en omfattande ungdomsverksamhet, men vi arbetar kontinuerligt med rekrytera fler spelare till våra ungdomslag. Tillsammans med Unite People är målet att nå ut till fler ungdomar och förhoppningsvis medverka till att dessa blir framtida Boisare.

Unite People är ett integrationsprojekt vars syfte är att förena människor genom att spela fotboll samt att vägleda ungdomar till en bättre och ljusare framtid. Mer information finns att läsa på unitepeople.se.

Unite People kommer tillsammans med Varbergs BoIS att se till att ge ungdomarna kunskaper om bland annat kropp och hälsa, värdegrunder, demokrati och mänskliga rättigheter, mm samt att erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid, att hitta nya kompisar samt att utveckla sina fysiska och sociala förmågor.

Nu startar vi en insamlingsfond för att göra det möjligt för alla att vara med och stödja Varbergs BoIS ungdomsutveckling och Projekt Unite People för att stärka förutsättningarna för barn och ungdomar. Det ekonomiska stödet kommer att användas till bl a fler träningstider, inköp av utrustning/material mm.

Under 2016 pågår även ett samarbete med Varberg för Liv/Almers Hus.

För att komma till insamlingssidan, klicka här!

Varje gåva är betydelsefull.

Tack för ditt bidrag!

Styrelsen
Varbergs BoIS FC

 

UnitePeopleVarbergs Bois