Vi är glada att berätta att dessa företag är med oss även under nästa säsong. Alla tre företag signerade 2020 ett flerårigt samarbetsavtal och det är något vi vill uppmärksamma.

Tack för er stöttning under säsongen och vi hoppas utveckla samarbetet ännu mer nästkommande säsong.